top of page
רקע משולשים
מפת דרכים לעולם העבודה

מפת הדרכים לעולם העבודה

מפת הדרכים לעולם העבודה מתארת את הדרך בה צועד אדם לאורך חייו המקצועיים לטובת בחירה, השתלבות והתפתחות בעולם העבודה. מפת הדרכים מבוססת על מודלים מהארץ ומהעולם, הנהוגים בארגוני תעסוקה ובמוסדות אקדמיים ומנגישה את הידע והכלים באופן מובנה וברור.

המפה מחולקת לחמש נקודות ציון מרכזיות בתהליך פיתוח הקריירה: להכיר את עצמי, לחקור אפשרויות, להתמקד ולבחור, לצאת לדרך, להצליח ולהשתדרג. במהלך הקריירה, אדם מגיע לצמתי החלטה בהתפתחותו המקצועית ויש להסתכל על נקודות אלו כהזדמנות לצמיחה והתקדמות. מפת הדרכים מהווה כלי עזר עבור האדם לבחירה נכונה ומיטבית עבורו בצמתים אלו. 

מודל פיתוח קריירה מוכוון כישורים

Image by Jaromír Kavan
הנחיות לעבודה עם מפת הדרכים
רקע נקודות משמאל

 מבוא והסבר תוך חיבור לשלב המתאים בתהליך הליווי התעסוקתי

 צעדים בדרך להתקדמות על המפה

 התנסויות ליישום הצעדים, המשלבות פיתוח כישורים

 צידה לדרך – הצעה לתוצר סיום לנקודת הציון עבור מימוש מטרותיה

 בכל אחת מנקודות הציון ניתן למצוא:

העבודה מול מפת הדרכים הינה דינמית, ניתן להתחיל את התהליך בכל אחת מנקודות הציון, בהתאם למקום בו נמצא המשתתף והמטרה התעסוקתית שהוגדרה. עם זאת, לרוב, בפעם הראשונה של אדם בתהליך ליווי תעסוקתי נהוג להתחיל מנקודת הציון הראשונה ולהמשיך לצעוד במפת הדרכים.  

02

01

מפת הדרכים לעולם העבודה מיועדת, בעיקר, לאנשי מקצוע בתחום התעסוקה עבור תהליכי ליווי והכוון. המפה הינה כלי עזר עבור תהליך הליווי, שמטרתו לסייע למשתתף/ת בצמתי קבלת ההחלטות. המפה מחולקת לחמש נקודות ציון מרכזיות בתהליך פיתוח הקריירה המתכתבות עם השלבים הנהוגים בתהליכי ליווי תעסוקתי.

 

כל נקודת ציון מחולקת לצעדים שיישומם מקדם את המשתתף לעבר הגשמת המטרה התעסוקתית. בכל צעד ניתן למצוא מגוון כלים, פרקטיקות ומשאבים לעבודה עם המשתתפים, אשר מסייעים בהתקדמות וביישום השלב ומשלבים בתוכם פיתוח כישורים לעולם עבודה משתנה, אותן צריך אדם להשתלבות מיטבית בתעסוקה.

הנחיות לעבודה עם מפת הדרכים

מפת דרכים לעולם העבודה

03

על מנת שהעבודה מול מפת הדרכים תהייה יעילה ונכונה, רגע לפני שמתחילים לצלול לעבודה עם האתר, מומלץ להתחיל משלוש נקודות מוצא ראשוניות לתהליך:

הבנת הצומת התעסוקתית - מה מביא לתהליך? האם נעשה תהליך הכוון בעבר? האם יודע מהו תחום העיסוק הרצוי?

הגדרת המטרה התעסוקתית- מציאת עבודה, בחירת מסלול לימודים, הכוון תעסוקתי לשינוי קריירה

בניית תוכנית עבודה אל מול 'מפת הדרכים' - הגדרת נקודה כניסה ו'מסע לקוח'

נקודות הציון של 'מפת הדרכים לעולם העבודה'

הסתכלות פנימה, חקירה והערכה העצמית, לטובת מיקוד והבנת הכיוון התעסוקתי

מתחילים מנקודה זו כאשר רוצים לברר באופן מעמיק את הכיוון התעסוקתי הנכון.

הסתכלות החוצה אל שוק העבודה אל מול התובנות שעלו מההיכרות העצמית

מתחילים מנקודה זו כאשר הכיוון התעסוקתי ידוע ורוצים להכיר את התפקידים והדרישות הרלוונטיים בשוק העבודה.

אייקון לחקור אפשרויות

אינטגרציה בין ההיכרות העצמית לחקר האפשרויות לטובת בניית תוכנית עבודה

מתחילים מנקודה זו כאשר רוצים לבצע בוחן מציאות בין הרצון האישי לדרישות שוק העבודה, לדייק את המטרה התעסוקתית ולבנות תוכנית עבודה לטובת מימושה.

אייקון להתמקד ולבחור

נקיטת צעדים אקטיביים וביצוע משימות אופרטיביות למימוש תוכנית העבודה

מתחילים מנקודה זו כאשר הכיוון התעסוקתי והמטרה התעסוקתית ברורים ונדרשים צעדים אופרטיביים למימושם.

אייקון לצאת לדרך

פיתוח תפיסות, ידע, כלים וכישורים להשתלבות מיטבית,  התמדה והתנהלות נכונה בעבודה

מתחילים או חוזרים לנקודה זו לאורך כל ציר הקריירה לטובת שדרוג והתפתחות.

אייקון להצליח להשתדרג
5 נקודות הציון
dots

תוכנית כישורים

ג'וינט תבת

יצירת קשר

green paint
bottom of page