top of page
רקע נקודות
מסוגלות עצמית ותעסוקתית

מסוגלות עצמית ותעסוקתית

מסוגלות עצמית - אמונת האדם ביכולתו לגייס משאבים פנימיים, אינטלקטואלים, פיזיים ורגשיים על מנת להתמודד בהצלחה עם מצבים מאתגרים.
מסוגלות תעסוקתית - קשת היכולות והכישורים המסייעת לאדם להתקבל למקום עבודה כלשהוא ולעבוד בו.

dots

תרגיל אכפ"ת

תרגיל אכפ"ת

איתור הכוחות הפנימיים באמצעות סיפורי הצלחה.

01

01

תרגיל הפרחים

תרגיל הפרחים

זיהוי חוזקות תעסוקתיות דרך פעולות יומיומיות.

02

02

החוזקות שלי - כוח מניע לפעולה

החוזקות שלי - כוח מניע לפעולה

שימוש בחוזקות לצרכים תעסוקתיים

03

03

שיקולים בבחירת מקצוע

שיקולים בבחירת מקצוע

הבנת השיקולים האישיים המניעים בבחירת מקצוע והפיכתם לפעולות במציאות התעסוקתית

04

04

לעשות את הבלתי אפשרי (אימון מכוון)

לעשות את הבלתי אפשרי (אימון מכוון)

פיצוח אתגר הנראה בלתי אפשרי לביצוע מחיי היום-יום.

05

05

bottom of page