top of page
רקע נקודות
dots
green paint

התנסויות ליישום הצעדים

dots
רקע כחול עם נקודות
להכיר את עצמי
רקע נקודות משמאל

להכיר את עצמי

נקודת ציון זו מהווה פתיחה לתהליך הבירור, החקירה והערכה העצמית לטובת מיקוד והבנת הכיוון התעסוקתי. תוצרי שלב זה מהווים בסיס להמשך התהליך, למידה מהעבר לטובת ההווה והעתיד. זהו הציר שהולך פנימה לבחינה מעמיקה ויסודית של הרבדים הפנימיים של המשתתף – נטיות, שאיפות, צרכים, כישורים, חוזקות וחסמים. יש להיות קשובים לכוחות הפנימיים, למניעים ולמוטיבציות של המשתתף. בשלב זה נבחן גם את ניסיון החיים, התעסוקתי, התנדבותי ועוד. השלב מתרחש בתחילת תהליך הליווי ומתאפיין בהתבוננות עצמית שנעשית באמצעות שאלונים, מחוונים וחקר עצמי תוך שימוש באמצעים פיזיים ובפלטפורמות דיגיטליות.

*חיבור לתהליך ליווי תעסוקתי :

אינטייק/ פגישת היכרות, הכוון תעסוקתי

תוצר נקודת הציון

התבוננות 360 – נטיות, כישורים, ערכים, מניעים, שיקולים, ניסיון, שאיפות

אייקון להכיר את עצמי

כישורי I PRO במיקוד

wix:image://v1/5dd4a3_276a71e2ae3c4e108ce44ea6c2277e4d~mv2.jpg/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20IPRO%20%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99.jpg#originWidth=5333&originHeight=3000

01

חקירה והתבוננות פנימית

בחינה והערכה של נטיות, כישורים, שיקולים, מניעים, חוזקות, חסמים ומוטיבציות בדרך לבחירות והחלטות תעסוקתיות. החקירה מתבצעת באמצעות מגוון כלים ומתודות במרחב הפרטני והקבוצתי הכוללים תרגילים, שאלונים ושימוש באתרים ופלטפורמות דיגיטליות.

02

שאיפות

חקירת המהווים, הרצונות והחלומות של האדם, תוך התעלמות מהחסמים והאתגרים במימושם. בניית תמונת עתיד תעסוקתית (חזון תעסוקתי) והוליסטית רצויה, עירור מוטיבציה וכוחות וחיזוק החוללות העצמית. הבניית התפיסה כי "המקום הנכון" הוא נקודת המפגש בין השאיפות, הכישורים והיכולות והתכווננות לצעידה פרואקטיבית להגשמתה. צעד זה יכול לסייע בהבנת הנטיות התעסוקתיות של המשתתף.

03

ניסיון

למידה מהעבר, מניסיון החיים התעסוקתי, הלימודי, ההתנדבותי והצבאי, לטובת קבלת החלטות ובחירות תעסוקתיות. התבוננות רפלקטיבית על הניסיון האישי, נקודות החיבור לעשייה ולמרחב הפעילות תוך פריסת האפשרויות לכיוונים התעסוקתיים הנכונים עבורנו.

​צעדים בדרך ל'להכיר את עצמי'

bottom of page