top of page
רקע נקודות
dots
green paint

התנסויות ליישום הצעדים

dots
רקע כחול עם נקודות
לצאת לדרך
רקע נקודות משמאל

לצאת לדרך

בנקודת ציון זו פועלים להגשמת המטרה התעסוקתית שהוגדרה, זהו הרגע "להפשיל שרוולים", לפעול באופן אקטיבי ולבצע משימות אופרטיביות למימוש תוכנית העבודה שנבנתה בנקודת הציון הקודמת (בתהליך ממוקד השמה נפעל למימוש המטרה איתה הגיע המשתתף). המשתתף יבצע פעולות קונקרטיות לטובת השמה במשרה המבוקשת או הרשמה למסלול לימודים. נקודת ציון זו אינה ליניארית, במרבית המקרים המשתתפים יעברו דרך חלק מהצעדים (ולא בכולם).
במידה והפעולה המיידית הינה מציאת עבודה, בשלב זה כותבים (או משדרגים) קורות חיים, מתכוננים לראיון, מחפשים עבודה, מפעילים את רשת הקשרים ומגישים מועמדות למשרות.
במידה והפעולה המיידית הינה הרשמה ללימודים, בשלב זה מבצעים תהליך הרשמה והגשת מועמדות ללימודים במוסדות ההכשרה שנבחרו.

*חיבור לתהליך ליווי תעסוקתי :

מימוש תוכנית הליווי, בתהליך ממוקד השמה ניתן להתחיל בשלב זה

תוצר נקודת הציון

הפרופיל התעסוקתי שלי - קורות חיים, הצגה עצמית, מפת רשת הקשרים
תוצאה רצויה – קבלה לעבודה או למסלול לימודים

אייקון להכיר את עצמי

כישורי I PRO במיקוד

wix:image://v1/5dd4a3_c7896a3d919544739862b14a08526774~mv2.jpg/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20IPRO%20%D7%9C%D7%A6%D7%90%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%A8%D7%9A.jpg#originWidth=5333&originHeight=3000

01

חיפוש ומציאת עבודה

צעד זה כולל כתיבת (או שדרוג) קורות חיים, חיפוש עבודה, הכנה להצגה עצמית וריאיון עבודה וחיזוק רשת הקשרים החברתית. בשלב זה נכיר למשתתף כלים, טיפים ושיטות אפקטיביות למציאת עבודה.

02

בחירת מסלול לימודים

רישום למסלול הלימודים הרצוי במוסדות הנבחרים, תוך הגשת כלל המסמכים והטפסים והיערכות מלאה לכניסה ללימודים (בפן האישי, המשפחתי, הלימודי והטכני).

03

צבירת ניסיון

התנדבות, התמחות או התנסות כצעד של בחינה מעמיקה של רכיבי התפקיד, המשימות וסביבת העבודה במשרה הרצויה. צעד זה מתבצע לטובת בחינת ההתאמה למשרה, הרחבת האפשרויות ויצירת הזדמנויות. בחלק ממסלולי הלימוד/ התעסוקה, שלב זה מהווה דרישה מקדימה ולעיתים נותן יתרון בקבלה.

​צעדים בדרך ל'לצאת לדרך'

bottom of page