top of page
רקע נקודות
dots
green paint

התנסויות ליישום הצעדים

dots
רקע כחול עם נקודות
להצליח ולהשתדרג
רקע נקודות משמאל

להצליח ולהשתדרג

בעולם העבודה המשתנה, הימצאות במקום עבודה או סיום מסלול לימודים מהווים אבן דרך במסלול התעסוקתי. על מנת לשמור על רלוונטיות, עובדים נדרשים להיות בתנועה פרואקטיבית – ללמוד ולהתעדכן באופן מתמיד, לחפש וללכוד הזדמנויות, לבנות רשת קשרים ולפתח כישורים נדרשים.
נקודת ציון זו מלווה את האדם לאורך כל תקופת התעסוקה. בנקודה זו נפתח תפיסות, ידע, כלים וכישורים להשתלבות מיטבית והתמדה במקום העבודה, להתנהלות נכונה בעולם התעסוקה ולהתפתחות לאורך ציר הקריירה, תוך איזון בין העבודה לתחומי החיים האחרים (WLB).
יש התמקדות בתהליך הכניסה לתפקיד (תקופת המורוטוריום), בהתנהלות כלכלית, בהתמדה ובאימוץ הלך רוח (mindset) של יצירת אופק התעסוקתי – בחינה מתמדת של אפשרויות קידום, זיהוי הזדמנויות והתפתחות תעסוקתית.

*חיבור לתהליך ליווי תעסוקתי :

פרידה וסיכום/ ליווי ארוך טווח

תוצר נקודת הציון

השתלבות והתמדה במקום העבודה, שכר הולם, התקדמות בטווח זמן מוגדר

אייקון להכיר את עצמי

כישורי I PRO במיקוד

wix:image://v1/5dd4a3_14a89e4832434252a5b8b251a36c8206~mv2.jpg/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20IPRO%20%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%97%20%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%92.jpg#originWidth=5333&originHeight=3000

01

השתלבות בעבודה

תפיסות, כלים וטיפים להתנהלות נכונה שתוביל להשתלבות מיטבית במקום העבודה ובתפקיד. היכרות עם סביבת העבודה, התרבות הארגונית והמרקם החברתי לצורך התאמה והסתגלות. דגש על למידה, סקרנות, הקשבה פעילה ופרואקטיביות בהתנהלות האישית והבינאישית.

02

התנהלות בעולם העבודה

תפיסות, ידע וכלים להתנהלות נכונה בעולם העבודה. בקיאות בזכויות עובדים, קריאת תלושי שכר, פנסיה וקרנות והתנהלות כלכלית. ניהול רושם, למידה מתמדת, פיתוח כישורים נדרשים והתנהלות בינאישית מותאמת לארגון. התמדה במקום העבודה תוך מציאת האיזון בין העבודה לזירות החיים השונות.

03

התפתחות בציר הקריירה

מבט קדימה על התפתחות אישית תעסוקתית ואפשרויות קידום. ניהול מושכל של הקריירה בהיבטים של שכר, תנאי העסקה, תפקידים ומקומות עבודה, תוך זיהוי הזדמנויות וניצולן. השקעה בהתפתחות אישית (פיתוח כישורים, הכשרות, קורסים ועוד) לטובת צמיחה בתעסוקה.

​צעדים בדרך ל'להצליח ולהשדרג'

bottom of page