top of page
dots
רקע כחול עם נקודות
להצליח ולהשתדרג
רקע נקודות משמאל

להצליח ולהשתדרג

בעולם העבודה המשתנה, הימצאות במקום עבודה או סיום מסלול לימודים מהווים אבן דרך במסלול התעסוקתי. על מנת לשמור על רלוונטיות, עובדים נדרשים להיות בתנועה פרואקטיבית – ללמוד ולהתעדכן באופן מתמיד, לחפש וללכוד הזדמנויות, לבנות רשת קשרים ולפתח כישורים נדרשים.
נקודת ציון זו מלווה את האדם לאורך כל תקופת התעסוקה. בנקודה זו נפתח תפיסות, ידע, כלים וכישורים להשתלבות מיטבית והתמדה במקום העבודה, להתנהלות נכונה בעולם התעסוקה ולהתפתחות לאורך ציר הקריירה, תוך איזון בין העבודה לתחומי החיים האחרים (WLB).
יש התמקדות בתהליך הכניסה לתפקיד (תקופת המורוטוריום), בהתנהלות כלכלית, בהתמדה ובאימוץ הלך רוח (mindset) של יצירת אופק התעסוקתי – בחינה מתמדת של אפשרויות קידום, זיהוי הזדמנויות והתפתחות תעסוקתית.

*חיבור לתהליך ליווי תעסוקתי :

פרידה וסיכום/ ליווי ארוך טווח

פיתוח תפיסות, ידע, כלים וכישורים להשתלבות מיטבית, התמדה והתנהלות נכונה בעבודה

קישור למודל IPRO להתמקד ולבחור

פרואקטיביות, מוטיבציה, חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

אוריינות דיגיטלית

חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית

למידה עצמאית ורפלקציה

ניהול זמן ומשימה

ניהול רושם

ניהול זמן ומשימה

כישורי I PRO במיקוד

01

השתלבות בעבודה

תפיסות, כלים וטיפים להתנהלות נכונה שתוביל להשתלבות מיטבית במקום העבודה ובתפקיד. היכרות עם סביבת העבודה, התרבות הארגונית והמרקם החברתי לצורך התאמה והסתגלות. דגש על למידה, סקרנות, הקשבה פעילה ופרואקטיביות בהתנהלות האישית והבינאישית.

02

התנהלות בעולם העבודה

תפיסות, ידע וכלים להתנהלות נכונה בעולם העבודה. בקיאות בזכויות עובדים, קריאת תלושי שכר, פנסיה וקרנות והתנהלות כלכלית. ניהול רושם, למידה מתמדת, פיתוח כישורים נדרשים והתנהלות בינאישית מותאמת לארגון. התמדה במקום העבודה תוך מציאת האיזון בין העבודה לזירות החיים השונות.

03

התפתחות בציר הקריירה

מבט קדימה על התפתחות אישית תעסוקתית ואפשרויות קידום. ניהול מושכל של הקריירה בהיבטים של שכר, תנאי העסקה, תפקידים ומקומות עבודה, תוך זיהוי הזדמנויות וניצולן. השקעה בהתפתחות אישית (פיתוח כישורים, הכשרות, קורסים ועוד) לטובת צמיחה בתעסוקה.

​צעדים בדרך ל'להצליח ולהשדרג'

רקע נקודות משמאל

חשיבה ותכנון מחדש של שגרת החיים כך שתאזן באופן מיטבי ומותאם בין תחומי החיים השונים

מעגל החיים

אתר מרכז למגוון זכויות סוציאליות המותאמות למצבים המשתנים במהלך החיים

מיצוי זכויות

ניתוח ארוע קונפליקטואלי להבנת הפרשנות האישית והתגובה שהגיעה בעקבותיה לטובת יצירת נתיב פרשנות-רגש- תגובה שונה (והטמעת שיח מברר בעתיד)

מודל אפר"ת

היכרות עם כלים לסיוע בכניסה לתפקיד לטובת יצירת חווית כניסה לתפקיד חיובית תוך שימוש במקורות תמיכה

השתלבות מיטבית בעבודה

ניתוח כוחות בולמים ודוחפים לשינוי רצוי לטובת יצירת הנעה לשינוי, תוך שימוש בשאלון עמדות כלפי שינוי

כוחות מניעים לשינוי

פיתוח כישורים מתבצע באופן מיטבי אל מול צורך ומתוך הקשר. בשלב בו משתתף/ת נמצא/ת בסביבת עבודה/ לימודים נפתחות מגוון הזדמנויות לפיתוח כישורים

פיתוח כישורים - מודל I PRO

אתר כל זכות - אתר מרכז לזכויות העובדים אל מול המעסיקים והרשויות

זכויות עובדים

התנסויות ליישום הצעדים

bottom of page