top of page
רקע נקודות
dots
green paint

התנסויות ליישום הצעדים

dots
רקע כחול עם נקודות
לחקור אפשרויות
רקע נקודות משמאל

לחקור אפשרויות

בנקודת ציון זו ישנה הסתכלות החוצה אל שוק העבודה אל מול התובנות שעלו מההיכרות העצמית. במסגרת נקודה זו מתבצעת חקירה של המגמות, הביקושים ואפשרויות הקריירה בשוק העבודה, תוך התייחסות לשיקולים שעלו בהיכרות העצמית. בנוסף, מתבצע תהליך ניתוח עיסוקים באמצעות קריאת מידע וראיונות עם אנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים. כמו כן, מתבצעת בחינה של מסלולי לימוד ומוסדות רלוונטיים תוך היכרות עם תנאי הקבלה, הדרישות והזמינות של מסלולים אלו. חשוב לבצע אינטגרציה בין המשרות הרצויות לבין מסלולי הלימוד ו/או הניסיון והידע הנדרשים עבורן. שלב זה הינו שלב מקדים לבניית תוכנית הליווי, סביב מטרה תעסוקתית שהוגדרה.

*חיבור לתהליך ליווי תעסוקתי :

חקר עיסוקים ומגמות בעולם העבודה.

תוצר נקודת הציון

אפשרויות 360

אייקון להכיר את עצמי

כישורי I PRO במיקוד

wix:image://v1/5dd4a3_0eeaeb5ef51e4882887401d4defd875c~mv2.jpg/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20IPRO%20%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%AA.jpg#originWidth=5333&originHeight=3000

01

מגמות בעולם העבודה

חקר ביקושים ומגמות בעולם העבודה לטובת קבלת החלטה מושכלת לגבי כיוון תעסוקתי. חקירה מעמיקה לצורך היכרות עם עיסוקים ותפקידים רלוונטיים, תוך שימוש באתרים ופלטפורמות דיגיטליות ייעודיים והסתייעות באנשי מקצוע מתחומים אלו. מטרת ניתוח העיסוקים הינה לקבל תמונה מלאה ככל שניתן על נתונים כגון: שכר, פיזור גיאוגרפי, תנאי העסקה, אפשרויות קידום וכד'.

02

מסלולי לימוד

חקירת תחומי לימוד רלוונטיים, מוסדות השכלה ומסלולי לימודים, לאור ה'היכרות 360'. כחלק מתהליך החקירה יש לבחון: תנאי קבלה, מיקום גיאוגרפי, משך הכשרה, לו"ז הכשרה ושיקולים נוספים הנחוצים לטובת קבלת החלטה המחוברת לצרכי המשתתף.
שימו לב – השאיפה התעסוקתית צריכה להוות שיקול מרכזי בבחירת מסלול הלימודים הרצוי.

03

​צעדים בדרך ל'לחקור אפשרויות'

bottom of page