top of page
dots
רקע כחול עם נקודות
לחקור אפשרויות
רקע נקודות משמאל

לחקור אפשרויות

בנקודת ציון זו ישנה הסתכלות החוצה אל שוק העבודה אל מול התובנות שעלו מההיכרות העצמית. במסגרת נקודה זו מתבצעת חקירה של המגמות, הביקושים ואפשרויות הקריירה בשוק העבודה, תוך התייחסות לשיקולים שעלו בהיכרות העצמית. בנוסף, מתבצע תהליך ניתוח עיסוקים באמצעות קריאת מידע וראיונות עם אנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים. כמו כן, מתבצעת בחינה של מסלולי לימוד ומוסדות רלוונטיים תוך היכרות עם תנאי הקבלה, הדרישות והזמינות של מסלולים אלו. חשוב לבצע אינטגרציה בין המשרות הרצויות לבין מסלולי הלימוד ו/או הניסיון והידע הנדרשים עבורן. שלב זה הינו שלב מקדים לבניית תוכנית הליווי, סביב מטרה תעסוקתית שהוגדרה.

*חיבור לתהליך ליווי תעסוקתי :

חקר עיסוקים ומגמות בעולם העבודה.

הסתכלות החוצה אל שוק העבודה אל מול התובנות שעלו מההיכרות העצמית

קישור למודל IPRO להתמקד ולבחור

אוריינות דיגיטלית

חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית

למידה עצמאית ורפלקציה

כישורי I PRO במיקוד

01

מגמות בעולם העבודה

חקר ביקושים ומגמות בעולם העבודה לטובת קבלת החלטה מושכלת לגבי כיוון תעסוקתי. חקירה מעמיקה לצורך היכרות עם עיסוקים ותפקידים רלוונטיים, תוך שימוש באתרים ופלטפורמות דיגיטליות ייעודיים והסתייעות באנשי מקצוע מתחומים אלו. מטרת ניתוח העיסוקים הינה לקבל תמונה מלאה ככל שניתן על נתונים כגון: שכר, פיזור גיאוגרפי, תנאי העסקה, אפשרויות קידום וכד'.

02

צורות העסקה גמישות

התנודות בעולם העבודה, הובילו לשינוי משמעותי בתפיסת צורות ההעסקה בהיבטים של מקום, היקף ואופן ההעסקה. עבודה מהבית או במודל היברידי הפכו להיות רכיב אינהרנטי בתפיסות משרה הן מצד העובד והן מצד המעסיק. בנוסף ישנו מרחב גדול יותר לגמישות בהיקף ובאופן ההעסקה, ישנן יותר אפשרויות לחלקיות משרה ולנתיבים של שילוב בין מספר מעסיקים או בין העסקה כשכירים וכעצמאיים. ה'סלשריות' (שילוב בין מספר משרות כשכיר וכעצמאי) מאפשרת לעובדים להביא לידי ביטוי מספר תחומי עיסוק ויכולות במקביל ובעלת פוטנציאל של העלאת יכולת ההשתכרות של הפרט.

03

מסלולי לימוד

חקירת תחומי לימוד רלוונטיים, מוסדות השכלה ומסלולי לימודים, לאור ה'היכרות 360'. כחלק מתהליך החקירה יש לבחון: תנאי קבלה, מיקום גיאוגרפי, משך הכשרה, לו"ז הכשרה ושיקולים נוספים הנחוצים לטובת קבלת החלטה המחוברת לצרכי המשתתף.
שימו לב – השאיפה התעסוקתית צריכה להוות שיקול מרכזי בבחירת מסלול הלימודים הרצוי.

​צעדים בדרך ל'לחקור אפשרויות'

רקע נקודות משמאל

ניתוח משרות לטובת הבנת הכישורים, הידע והניסיון הדרושים והבנת הציפיות, התנאים וסביבת העבודה

חקר משרות

חקר צורות העסקה חדשניות לצורך בחינת ההתאמה וההלימה למשתתף/ת ולעיסוק שבחר/ה

צורות העסקה גמישות

חקר אפשרויות עבודה ולימודים בישראל, לטובת קבלת החלטות קריירה מוצלחות מבוססות מידע

עבודאטה

תחקיר תעסוקתי מול בעל מקצוע לטובת הרחבת הידע של המשתתף על משרות בתחום העיסוק בו הוא מתעניין

ראיון חקר תעסוקתי

מערכת חדשנית שמאפשרת חיבור למידע עדכני על עולם ההכשרות המקצועיות בישראל באופן חכם, מותאם אישית וידידותי

skill.il

התנסויות ליישום הצעדים

bottom of page