top of page
לוגו הג'וינט
לוגו בעצמי

אתר זה, שהוקם במסגרת שותפות של ג'וינט תבת עם עמותת 'בעצמי', מבוסס על מודל החוסן התעסוקתי שפותח על ידי עמותת 'בעצמי' בעקבות משבר הקורונה.

האתר מיועד לארגוני תעסוקה ומעסיקים המבקשים לחזק את החוסן התעסוקתי בקרב משתתפים ו/או עובדים וכולל תהליך אבחוני קצר למיפוי מדדי החוסן שדורשים חיזוק וסל כלים יישומיים לחיזוק כל אחד מהמדדים בתהליכי ליווי והנחייה.

רקע משולשים
מדדי מודל החוסן התעסוקתי מעודכן
circle 04
circle 03

חוסן
תעסוקתי

השילוב בין שינויים בעולם העבודה לצד משברים כלכליים תכופים בקנה מידה גדול (כדוגמת משבר הקורונה וכעת למול מצב המלחמה במדינה ישראל), יוצר מציאות בה אנו נדרשים לפתח חוסן, שיאפשר התמודדות עם משברים תעסוקתיים.

חוסן תעסוקתי (career/employability resilience) מוגדר כ"כלל המרכיבים והכישורים שהאדם זקוק להם כדי להשתלב, להתמיד ולהתקדם בעולם העבודה המשתנה, כדי לשרוד משברים תעסוקתיים ולהתאושש מהם באופן עצמאי".

Image by Rob Wicks

מעוניינים לשמוע יותר ?

dots

ענת בידץ

'בעצמי'

שירה פיגלסון-מליחי

ג'וינט תבת

יצירת קשר

green paint
bottom of page