top of page
רקע נקודות
תקווה וערך

תקווה וערך

תחושת משמעות, ייעוד, חזון אישי מפותח, ראיית עתיד מיטיב.

dots

מתודת האי הבודד

מתודת האי הבודד

חיבור למשאבים פנימיים בסיטואציה דמיונית הנותנים תקווה ומשמעות ועוזרים להתמודד עם המצב בדרך יצירתית

01

01

חלום תעסוקתי

חלום תעסוקתי

בניית מרחב רגשי (מרחב מעבר) אשר בו האדם יכול לדמיין מציאות עתידית טובה ולעבור מפרדיגמה של הישרדות לפרדיגמה של בחירה.

02

02

תרגיל הרצונות

תרגיל הרצונות

תרגיל שמכוון את המשתתף/ת להתבוננות פנימית בדרך לסיפוק רגשי ראשוני

03

03

מפת דרכים ותמונת עתיד

מפת דרכים ותמונת עתיד

מודל מארגן ליצירת חזון תעסוקתי.

04

04

מאזן קבלת החלטות

מאזן קבלת החלטות

כלי לניתוח מכלול השיקולים בהחלטה לעשות שינוי שקיימת אמביוולנטיות לגביו.

05

05

bottom of page