top of page
רקע נקודות
מודעות עצמית

מודעות עצמית

הבנה טובה של האדם את הפנים הנפשי שלו, יכולת התבוננות וניתוח עצמיים, ויכולת ניהול וניתוב רגשות.

dots

עכבישי שיחה

עכבישי שיחה

תרגול חשיבה רפלקטיבית ע"י פירוק סיטואציה למחשבות, רגשות ותובנות

01

01

חסמים תעסוקתיים

חסמים תעסוקתיים

הצפת חסמים אובייקטיביים וסובייקטיביים להשתלבות בתעסוקה ומציאת דרכים להתמודדות איתם.

02

02

שלושת ה- WHAT

שלושת ה- WHAT

ניתוח סיטואציה דרך שאלות מנחות שבוחנות את מה שהיה, מה המשמעות של זה ומה לוקחים הלאה

03

03

bottom of page