top of page
רקע נקודות
יכולת הסתגלות ולמידה

יכולת הסתגלות ולמידה

יכולת הסתגלות לשינויים ומצבים חדשים, תוך הכרה באמביוולנציה הפנימית כלפי השינוי, יכולת לשאת מצבי עמימות ואי-ודאות, לזהות הזדמנויות ולשמור על רמה גבוהה של התפתחות אישית באמצעים שונים של למידה, תוך גילוי גמישות וסקרנות.

dots

עץ הדמויות

עץ הדמויות

מצב מצוי מול רצוי והנעת תהליך השינוי

01

01

שילוב בית-עבודה

שילוב בית-עבודה

התבוננות על סולם הערכים שלנו כהורים וכאנשים עובדים

06

06

מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה

מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה

גיוס חשיבה וגישה פרואקטיבית בדרך לנקיטת יוזמה והשפעה על המצב האישי.

02

02

ניהול עצמי - דחוף-חשוב

ניהול עצמי - דחוף-חשוב

כלי לניהול זמן אפקטיבי

03

03

אימון סקאלה

אימון סקאלה

צעדים קטנים למימוש מטרות גדולות באמצעות מיקום ותנועה על גרף התקדמות.

04

04

משימה מפורקת

משימה מפורקת

הדרך לביצוע משימות גדולות ומורכבות עוברת בפירוקן למשימות קטנות ופשוטות תוך הצבת "דד ליין"

05

05

bottom of page