top of page
רקע נקודות
השתייכות חברתית

השתייכות חברתית

תמיכה חברתית היא המנבא החזק ביותר של רווחה נפשית בתקופות לחץ. מעגלי תמיכה משפחתיים וחברתיים ותחושת שייכות חברתית מגדילה את היכולת להתמודד עם מצבי דחק ומשבר ולצאת מהם.

dots

משחקי הכרות וגיבוש

משחקי הכרות וגיבוש

מגוון פעילויות משחקיות, מגבשות וחווייתיות ליצירת חיבור בין המשתתפים ובניית מעגל תומך.

01

01

שיחה טובה

שיחה טובה

יוזמה וניהול שיחות תוך הקשבה פעילה

06

06

סגנון התקשורת שלי

סגנון התקשורת שלי

מתודה ממוקדת לזיהוי דפוס התקשורת האישי, מתי הוא משרת אותנו מתי לא ואיך ניתן להגמיש אותו.

02

02

מי פנוי באלנבי ?

מי פנוי באלנבי ?

פעילות נטוורקינג קבוצתית ליצירת לוח שיתופי של צרכים תוך מתן וקבלת סיוע מיידיים.

03

03

מינוף הרשת החברתית

מינוף הרשת החברתית

חקירת רשת הקשרים של המשתתף ושימוש בה לקידום צרכים תעסוקתיים

04

04

משהו קטן וטוב

משהו קטן וטוב

יחס אישי לקולגה בהקשר לאירוע משמעותי

05

05

bottom of page