top of page
Image by Yi Liu

I Task - 
ניהול זמן ומשימה

עולם העבודה המשתנה מתאפיין בקצב מהיר, ציפייה לזמינות מתמדת ולזמן תגובה מהיר. המשימות והיעדים משתנים כל העת, ובתוך כך, האחריות על ניהול המשימות מוטלת על העובדים. עליהם להבחין ולתעדף בין משימות באופן גמיש וזריז או זמיש (agile) ולהתמודד תוך כדי פעולה ותנועה עם מצבי עמימות
וחוסר וודאות.

להמשך העמקה והגדרת הכישור, כמו גם הבנת החסמים הצפויים

בעבודה עליו, חשוב לקרוא את הקובץ:

איך עושים את זה?

הגדרה של 3 רמות שליטה על ידי תיאור של ההתנהגויות המצופות

מחוון

שאלון אבחון דיגיטלי. מדרג את שליטתו של הפרט בהתאם למחוון

שאלון

למידה על הכישור. ידע נדרש לשליטה בכישור

למידה

פרקטיקות לתרגול והתנסות לטובת פיתוח הכישור

ורפלקציה על ההתנסות

תרגול ורפלקציה

bottom of page