top of page

רפלקציה

מה למדת על עצמך מתוך התבוננות על שלושת המעגלים?

באיזו מידה מצאת חיבור לעיסוקים שעלו מניתוח המעגלים?

אלו כיווני תעסוקה חדשים עלו בעקבות התרגיל?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

למידה עצמאית

חשיבה ביקורתית

חשיבה יצירתית

פרואקטיביות


קישורים וחומרים נלווים

שלושת המעגלים


הנחיות למשתתף

ענה/י על השאלות המופיעות בדף ומקם את התשובות במעגל המתאים לפי - נטיות, כישורים/יכולות, ניסיון תעסוקתי והשכלה.

נחשוב יחד על עיסוקים שמביאים לידי ביטוי את הדברים שעלו בשלושת המעגלים.

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

איתור וחיבור בין נטיות, כישורים, נסיון והשכלה, לטובת ראייה הוליסטית של הנל ולחשיבה על תחומי עיסוק אופציונליים

להכיר את עצמי

שלושת המעגלים

bottom of page