top of page

רפלקציה

מה הרגשת מול החוזקות שעלו? האם זיהית אותן קודם או שהופתעת מהן? מה נדרש ממך כדי להשתמש בחוזקות שעלו?

מהו ""המאפשר"", המרכזי שסייע לך חעשות שינוי ולהתפתח בקריירה?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

"

כישורי I PRO במיקוד

מוטיבציה

פרואקטיביות

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

חשיבה יצירתית

הערות למנחה

משימה בין פגישות

כדאי לתת למשתתף בתשאול את ה"מאפשרים" (I AM) במודל I PRO כחלק משמעותי מהכוחות הדוחפים לשינוי, לשיים אותם ולהתייחס אליהם ( מוטיבציה, פרואקטיביות, חוסן וגריט, חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח)

הנחיות למשתתף

1. פנה/י לאדם קרוב שדעתו חשובה לך ובקש תיאור של החוזקות שלך (כישורים, יתרונות, יכולות, כוחות וכיו"ב).בקש/י דוגמה קונקרטית לכל אחת מהחוזקות (איפה החוזקה באה לידי ביטוי). מה הם הכוחות הפנימיים שלי שיסייעו לי לעשות שינוי ולהתפתח בקריירה?

2. שאל את האדם אליו פנית במה היה מבקש את עזרתך?

3. כתוב/י את כל החוזקות וכל הדוגמאות על דף וסמן/י לעצמך את החוזקות החוזרות על עצמן

4. כתוב/י ליד כל חוזקה, איך היא תשרת אותך בעולם העבודה (איך משלבים את החוזקות בראיון/ בקורות חיים? איך החוזקות משמשות אותך ביום יום בעבודה).

5. הגדר/י פעולה אחת לביצוע מידי שמביאה לידי ביטוי חוזקות אלה (להוסיף את החוזקות לקורות החיים/ להתנדב לעזור בתחום שבו את/ה חזק/ה).

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

מיפוי החוזקות בסיוע אנשים בסביבה הקרובה ומינופן לטובת היכרות עם המשאבים הפנימיים שיסייעו בבחירת העיסוק ובקידום הקריירה

להכיר את עצמי

החוזקות שלי - כוח מניע לפעולה

bottom of page