top of page

רפלקציה

באיזו מידה הרגשת שתוצאות השאלון משקפות את התפיסות שלך בנוגע לכישורים?

באיזה אופן הכישורים החזקים שלך יכולים לסייע לך להגשים את המטרות התעסוקתיות שלך?

עבודה על אילו כישורים תסייע לך להגשים את המטרות התעסוקתיות שלך?

כישורי I PRO במיקוד

אוריינות דיגיטלית

מוטיבציה


קישורים וחומרים נלווים

שאלון כישורים

הערות למנחה

השאלון נותן תמונה ראשונית בנוגע לכישורים החזקים ואלו שדורשים חיזוק ועבודה. תוצאות השאלון משמשות כבסיס לשיח ויכולות לסייע בבחירת התנסויות בתהליך הליווי לפיתוח הכישורים הנדרשים. לאחר זיהוי כישורים שדורשים חיזוק, מומלץ להכנס לאתר I PRO לטובת היכרות מעמיקה עם עולם הכישורים וקבלת כלים להתפתחות.

השאלון בקישור המצורף הינו שאלון גנרי לטובת התנסות. תוצאות השאלון יופיעו באופ מידי וישלחו למייל שיוזן בפרטים האישיים. במידה ורוצים לינק יעודי לארגון שתוצאותיו יגיע למייל ארגוני, ניתן ליצור קשר עם צוות התוכנית.

הנחיות למשתתף

לפניך שאלון כישורים על בסיס מודל I PRO לכישורי עולם העבודה המשתנה. כישורים אלו נמצאו כחיוניים לטובת השתלבות והתקדמות בשוק העבודה

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

שאלון רוחבי לזיהוי כישורי עולם העבודה המשתנה

להכיר את עצמי

שאלון כישורי I PRO

bottom of page