top of page

רפלקציה

מה למדת על עצמך ועל תחומי העניין שלך?

אילו כוחות ויכולות שלך עולים מתוך תחומי העניין שלך?

איך היה למלא את השאלון הדיגיטלי?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

מוטיבציה

ניהול רושם- גיבוש תפיסה עצמית

אוריינות דיגיטלית


קישורים וחומרים נלווים

שאלון הולנד להכוונה מקצועית

skill.il

רמזים לנטייה תעסוקתית בראיון

הערות למנחה

ניתן לשלב את השאלות במסגרת שאלון האינטייק או בפגישה נפרדת של איתור נטיות. מומלץ לשלב בין הריאיון לבין שאלון דיגיטלי (הולנד).

ניתן לקבל רמזים לנטייה תעסוקתית מהתשובות לשאלות בשילוב התרשמות כללית - מראה ולבוש, אופן תקשורת, ביטחון עצמי, רהיטות, נוחות מול שאלות עמומות, שפת גוף. חשוב לציין שאנחנו לא מאבחנים – אלא עורכים עם המשתתף גילוי משותף.

קרדיט: קורס נטיות תעסוקתיות - תאורייה ויישומים מעשיים, נמרוד בליך

הנחיות למשתתף

לפניך אוסף שאלות (בדף הנלווה) שיכולות לסייע בהבנה של הנטיות התעסוקתיות שלך. השאלות מתחלקות לשישה תחומים:

1. חוויות לימודית

2. תפקוד חברתי בעבר ובהווה

3. תחביבים ועיסוקים בשעות הפנאי

4. תפקידים בבית ובמשפחה

5. ילדות

6. תוכניות לעתיד

לאחר מכן תמלא/י שאלון דיגיטלי שיחזק את ההבנה שלנו לגבי הנטיות התעסוקתיות שלך.

בהסתכלות על שלושת אותיות הולנד שקיבלת:

באיזו מידה את/ה מרגיש/ה שזה משקף את תחומי העניין והרצונות שלך?


האם תוכל/י לחשוב על תחומי עיסוק שיתאימו לך?

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

ריאיון לאיתור רמזים לנטיות תעסוקתיות בשילוב שאלוני הולנד דיגיטליים

להכיר את עצמי

איתור נטיות תעסוקתיות

bottom of page