top of page

רפלקציה

מה היו אתגרים בפניה לבעלי המקצוע ובביצוע הראיונות?

מה למדת על עצמכם מההתנסות?

מה למדת על המשרות שחקרת?

מה תעשו אחרת בפעם הבאה?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

תקשורת בינאישית- הקשבה פעילה, התאמת תקשורת להקשר

למידה עצמאית

ניהול רושם-הצגה עצמית


קישורים וחומרים נלווים

ראיון לחקר תעסוקתי

הערות למנחה

חשוב לתת למשתתף/ת תחושה שפניות מסוג זה הן לגיטימיות, בעתיד כבעלי מקצוע סביר כי אנשים במצבם יפנו אליהם לעצה.


הנחיות למשתתף

בחר/י 3 משרות אליהן את/ה מכוון/ת.

מתוך רשימת השאלות המוצגות, בחר/י 5 שאלות שמעניינות אותך או שחסר לך ידע לגביהן (לכל אחת מהמשרות שבחרת)

עבור כל משרה, מצא בעל מקצוע בתחום וקבע איתו ראיון להכרות מעמיקה עם תחום העיסוק על בסיס השאלות שבחרת ו/או שאלות נוספות.


לקראת הפנייה לבעל המקצוע חשוב/י:

כיצד תוכל/י להגיע לבעל מקצוע רלוונטי?

מה יעזור לך לפנות אליו/ה?

מהי הדרך הנכונה לפנות אליו/ה?


נסח/י פניה רלוונטית יחד עם המלווה.


נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

תחקיר תעסוקתי מול בעל מקצוע לטובת הרחבת הידע של המשתתף על משרות בתחום העיסוק בו הוא מתעניין

לחקור אפשרויות

ראיון חקר תעסוקתי

bottom of page