top of page

רפלקציה

איך היה עבורך ליצור את רשימת אנשי הקשר שלך?

מה הפתיע אותך?

כעת, בהסתכלות על הרשימה, כיצד ניתן לתאר את מצב הרישות שלך?

מה מידת שביעות הרצון שלך מהרשת החברתית המקצועית שלך? האם וכיצד תפעל/י על מנת להרחיב אותה?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

הערות למנחה

רשתות חברתיות - למי ניתן להתחבר:

  • עמיתים למקצוע, לתחום העיסוק או להשכלה שלנו

  • אנשים שעבדנו או למדנו איתם בעבר.

  • אנשים שנמצאים במעג. ל החברים הרחוק שלנו.


המסר שאנסח צריך להיות אישי, חד,בהיר,ממוקד, נסמך על מומחיות ,יש להימנע משפע מסרים


הנחיות למשתתף

1. עבור/י על אנשי הקשר במכשיר הנייד או באחת הרשתות החברתיות שלך.

2. צור/צרי רשימה של לפחות 10 אנשי קשר הרלוונטיים עבורך בהיבט המקצועי. עבור כל איש קשר ציין/י - שם, מקום עבודה, תפקיד, במה יכול להיעזר, האם סייעתי לו/לה בעבר או יכול/ה לסייע בהווה.

3. בחר/י 5 אנשי מפתח אליהם תרצו לפנות לקידום צורך תעסוקתי מידי. יש להתחשב בקשר בין הצורך שהגדרת ליכולות של איש/אשת הקשר, מידת הנוחות שלך לפנות אל איש/אשת הקשר והיכולת שלך לסייע לו/לה בהווה או בעתיד.

4. נסח/י ושלח/י פניה לחמשת אנשי הקשר שבחרת.


נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

זיהוי אנשי מפתח ברשת הקשרים לטובת סיוע בקידום צורך תעסוקתי וניסוח פנייה מתאימה, תוך הגדלת מעגלי תמיכה וחיזוק מעגלים חברתיים

לצאת לדרך

רשת הקשרים שלי

bottom of page