top of page

רפלקציה

1. מה היו האתגרים שליוו אותך בניסוח ושליחה של הפנייה?

2. מה למדת מהתגובה לפניייה שלך?

מה למדת על אופן הפנייה מההתנסות ומה תעשו אחרת בפעם הבאה?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

מיתוג ורישות

אוריינות דיגיטלית - תקשורת ושיתוף פעולה בעולם הדיגיטלי

תקשורת בינאישית

פרואקטיביות

הערות למנחה

כללים לניסוח פנייה אפקטיבית:

א. שאלו אם זה בסדר

ב. היו בהירים ממוקדים וספציפיים עד כמה שניתן

ג. עוררו עניין

ד. חשבו מה הצד השני יכול להרוויח

ה. עקבו אחר תגובות, תיוגים והתייחסויות.

ו. ודאו שהצד השני קיבל את הפנייה

הנחיות למשתתף

1. חשוב/י על צורך מקצועי שיש לך וניתן להיעזר ברשת הקשרים לטובת קידומו (חיפוש עבודה, חיפוש כיוון תעסוקתי חדש, המלצה ללימודים, עזרה מקצועית ועוד).

2. חשוב/י למי נכון להפנות את הפנייה? האם פנייה כללית או אישית ולמי?

3. נסח/י פנייה אפקטיבית, בקש/י עליה משוב (ממישהו שאתם סומכים עליו) וערוך/י בהתאם להערות.

4. שלח/י את הפנייה לאנשי הקשר הרלוונטיים.

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

ניסוח פנייה אפקטיבית לרשת הקשרים לטובת קידום מטרה תעסוקתית

לצאת לדרך

שלח לחמך

bottom of page