top of page

רפלקציה

באיזו מידה הרגשת ששיטות חיפוש העבודה שבחרת מתאימות לך?

באיזו מידה דף המשרות סייע לך לעקוב אחר תהליך לחיפוש העבודה?

מה למדת על עצמך מצורת ההתנהלות הזו?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

ניהול זמן

ניהול משימה

פרואקטיביות


קישורים וחומרים נלווים

תוכנית דינאמית לחיפוש עבודה

הערות למנחה

התנסות זו דורשת מהמשתתף/ת יכולות ניהול זמן ומשימה גבוהות. במידה וקיים קושי מומלץ לחזק כישורים אלו וללוות את המשתתף/ת לאורך התהליך באופן צמוד.

הנחיות למשתתף

הגדר/י את המשרות עבורן מתבצע החיפוש

בחר/י 2-3 שיטות לחיפוש עבודה (מתוך הרשימה) המועדפות עליך ומותאמות לאופי המשרות המבוקשות

קבע/י יעד שבועי למספר הפניות האקטיביות שתעשה/י (שליחת קורות חיים, פנייה אישית, פנייה יזומה ועוד)

הכנס/י לדף המעקב כל אחת מהפניות שעשית/י כולל פרטים מזהים על מקום העבודה, המשרה ואיש הקשר במידה ויש

בצע/י מעקב אחר הפניות שדורשות ווידוא ובדיקה (פנייה דרך חבר/ פנייה ללא קו"ח וכו')

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

התכווננות פרואקטיבית לתהליך חיפוש העבודה תוך יצירת סדר ופירוק המטרה הגדולה למשימות קטנות

לצאת לדרך

תוכנית דינאמית לחיפוש עבודה

bottom of page