top of page

רפלקציה

מה למדת על יכולת ההסתגלות שלך לתפקיד חדש?

מהם הכוחות המסייעים לך להשתלב?

איזה כלי תבחר ליישם באופן מיידי? למה דווקא הכלי הזה?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

תקשורת בינאישית

פרואקטיביות

מוטיבציה

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

למידה עצמאית

למידה


קישורים וחומרים נלווים

כלים להשתלבות מיטבית בעבודה

הערות למנחה

תקופת ההסתגלות הינה תקופה של למידה, חשוב לעודד את המשתתף/ת לסקרנות, חשיבה, שאילת שאלות וכו'.

הנחיות למשתתף

תאר/י את תקופת הכניסה לתפקיד (בהווה או בעבר).

תאר/י את הרגשות וההתנהגויות המרכזיות המלווים אותך בתקופה זו.

מה עוזר לך להשתלבות מיטבית?

מה מקשה עליך להשתלב?

מתוך סט הכלים המוצע, מה יכול לעזור לך בהשתלבות?

בחר/י כלי אחד לאימוץ מידי לטובת ההשתלבות.

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

היכרות עם כלים לסיוע בכניסה לתפקיד לטובת יצירת חווית כניסה לתפקיד חיובית תוך שימוש במקורות תמיכה

להצליח להשתדרג

השתלבות מיטבית בעבודה

bottom of page