top of page

רפלקציה

מה למדת על עצמך ועל תחומי העניין שלך?

אילו כוחות ויכולות שלך עולים מתוך תחומי העניין שלך?

איך היה למלא את השאלון הדיגיטלי?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

מוטיבציה

ניהול רושם- גיבוש תפיסה עצמית

אוריינות דיגיטלית


קישורים וחומרים נלווים

פגישת היכרות תעסוקתית


הערות למנחה

ניתן לשלב את השאלות במסגרת שאלון האינטייק או בפגישה נפרדת של איתור נטיות. מומלץ לשלב בין הריאיון לבין שאלון דיגיטלי (הולנד).

ניתן לקבל רמזים לנטייה תעסוקתית מהתשובות לשאלות בשילוב התרשמות כללית - מראה ולבוש, אופן תקשורת, ביטחון עצמי, רהיטות, נוחות מול שאלות עמומות, שפת גוף. חשוב לציין שאנחנו לא מאבחנים – אלא עורכים עם המשתתף גילוי משותף.

קרדיט: קורס נטיות תעסוקתיות - תאורייה ויישומים מעשיים, נמרוד בליך

הנחיות למשתתף

בנוסף לתהליך ההיכרות האישי יש למלא טופס אינטייק של הארגון או התוכנית. מומלץ להנחות את המשתתף/ת למלא את הטופס באופן עצמאי טרם הפגישה ולהשלים יחדיו את החוסרים במהלך הפגישה. גישה זו מעודדת פרואקטיביות ומעורבות בתהליך, מכינה למציאות התעסוקתית ואף מסייעת בזיהוי פערים בהבנת הנקרא ובכתיבה.

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

דגשים והנחיות לפגישת היכרות תעסוקתית מעמיקה אשר תהווה נקודת פתיחה חיובית לתהליך הליווי

להכיר את עצמי

פגישת היכרות תעסוקתית

bottom of page