top of page

רפלקציה

מה למדת על החוזקות והכוחות שלך מתוך הסימולציה?

מה היית משנה?

מה את/ה לוקח/ת איתך מתוך הסימולציה לראיון העבודה?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

מיתוג ורישות

תקשורת בינאישית

ניהול רושם


קישורים וחומרים נלווים

שאלות קשות בחיפוש עבודה

הערות למנחה

דגשים למשוב:

מסרים בלתי מילוליים :

שמירה על קשר עין, נינוחות, ישיבה פתוחה וזקופה, הבעת חזות מתעניינת, הימנעות ממשחק עם חפצים או עם הידיים בעת הראיון, חיוך, אינטונציה רגועה ונעימה

מסרים מילוליים:

הדגשת ניסיון וידע רלוונטי, מיקוד ביכולות וחוזקות, גיבוי בדוגמאות, מתן מענה בהתאם לשאלות המראיין, הקפדה על שפה מותאמת

* ניתן לצלם בוידאו ולתת למשתתפ/ת לצפות ולמשב את עצמו

הנחיות למשתתף

בתרגיל זה נתנסה במענה על שאלות קשות בריאיון עבודה. עליך להגיע להתנסות עם מסמך קורות החיים שלך.

1. ענה/י על שאלות ההיכרות הראשוניות:

א. ספר/י על עצמך

איזה ניסיון רכשת במשך השנים שעשוי לסייע לך לבצע את התפקיד עליו את/ה מתמודד/ת בצורה מיטבית?

ב. מה הם החוזקות והיכולות שלך שיסיעו לך לבצע את המשרה?

ג. תן/י דוגמה מחושית לחוזקות ויכולות אלו

2. בקש/י משוב על החלק הראשון של ההתנסות עם דגשים למסרים מילוליים ובלתי מילוליים בראיון עבודה.

4. בחר/י מתוך רשימת השאלות המצורפת את שלושת השאלות המאתגרות ביותר עבורך

5. ענה/י על שלושת השאלות שבחרת, תוך תשומת לב למסרים המילוליים והבלתי מילוליים

בקש/י משוב על החלק השני של ההתנסות, נמומלץ לענות שוב על שאלות על פי צורך על מנת לדייק את התשובות.נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

תרגול 'שאלות קשות' בראיון עבודה, תוך חיבור לחוזקות, לכוחות ולכישורים והתאמה למשרה אליה מתמודדים

לצאת לדרך

שאלות קשות בראיון עבודה

bottom of page