top of page

רפלקציה

מה הייתה התחושה שאדם אחר מחפש עליך מידע ברשת?

מה גילית על עצמך שלא ידעת/ שכחת?

מה עוד היית רוצה שיתגלה עליך בחיפוש בגוגל?

מה היית מסיר/ה או משנה מתוך תוצאות החיפוש הנוכחיות?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

מיתוג ורישות

חשיבה ביקורתית

אוריינות דיגיטלית

ניהול רושם - גיבוש תפיסה עצמית

הערות למנחה

* ניתן להוסיף למידה ועשייה על ניקוי עקבות דיגיטליים, לא הכל ניתן למחוק.

* שקיפות ברשת - מעסיקים חשופים לכל המידע המופיע ברשת. זה לא תמיד פועל לטובתנו.

הנחיות למשתתף

עבודה בזוגות (או באופן עצמאי)

1. בעבודה בזוג - שתפו את שמכם המלא בשפת האם, בעברית ובאנגלית (אם יש שם קודם/נעורים אז גם אותו).

2. פתח/י חלון אנונימי (אינקוגניטו) במנוע החיפוש.

3. חפש/י את השותף/ה או את עצמכם במנוע החיפוש (תוך שימוש בכל אפשרויות השם).

4. חפש/י את השותף/ה או את עצמכם ברשתות חברתיות שונות (תוך שימוש בכל אפשרויות השם).

5. אספו מסקנות ותובנות לשיפור הנוכחות הדיגיטלית ופעלו לנקיטת צעדים לשינוי בהתאם.

דגשים לחיפוש ברשת

* תמונות טובות וראויות

* רלוונטיות ואיכות הנוכחות באתרים/ פלטפורמות/ בלוגים שונים

כל אחד מחפש בגוגל על השני

* פרסומים ושיתופים ברשת - התנסחות, קונפליקטואליות, תוכן ראוי, איכות ועוד.

* פרופילים ברשתות - מקצועיות, נגישות לתכנים והרשאות צפייה, ביטוי החוזקות והיכולות, חיבורים וקשרים חברתיים (פורומים, קבוצות ועוד.)

* מה ניתן ללמוד על האדם מולך? מה מאפיין אותו? למה היית פונה אליו/ה? מה תחומי המומחיות שלו/ה?

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

בחינה ביקורתית של טביעת האצבע הדיגיטלית ברשת כולל רשתות חברתיות

לצאת לדרך

Google Yourself

bottom of page