top of page

רפלקציה

אילו שינויים נדרשים ממך על מנת לבחור בצורת העסקה שתואמת את העיסוק בו בחרת?

אילו כישורים שנדרשו בהתנסות זו נדרשים מעצמאיים?

באיזו מידה כישורים אלו חזקים אצלך?

מה עליך לחזק?


כישורי I PRO במיקוד

למידה עצמאית

פרואקטיביות

דפוס חשיבה מתפתח

חשיבה ביקורתית

"קישורים וחומרים נלווים

דף מלווה - צורות העסקה גמישות


הערות למנחה

התנסות זו רלוונטית למשתתף/ת שמרבית אנשי המקצוע בעיסוק בו בחר/ה פרילנסרים או עצמאיים. לחילופין, למי שיש לו מוטיבציה פנימית לעבוד כעצמאי או סלשר.


הנחיות למשתתף

חקור/י את ההבדלים בין שלושת סוגי ההעסקה ומלא/י את התובנות בטבלה בדף המצורף.

סמן/י במרקר צהוב את כל מה שמופיע בטבלה ואת/ה מתחבר/ת אליו ורואה בו כוח/ יכולת שלך.

סמן/י במרקר ורוד את כל מה שמופיע בטבלה ואת/ה רואה בו קושי או אתגר עבורך.

חזור/י לרשימת השיקולים שלך בבחירת מקצוע, באיזו מידה כל אחת משיטות ההעסקה מביאה לידי ביטוי את השיקולים המרכזיים שלך?

בהסתמך על התובנות שעלו, איזו שיטת העסקה יותר מתאימה לך? מדוע?


נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

חקר צורות העסקה חדשניות לצורך בחינת ההתאמה וההלימה למשתתף/ת ולעיסוק שבחר/ה

לחקור אפשרויות

צורות העסקה גמישות

bottom of page