top of page

רפלקציה

מה למדת על עצמך מתוך התרגול?

איך היה לך לצפות בעצמך בוידאו?

כיצד תיישם/י את המשוב שקיבלת בהזדמנות הבאה שתציג/י את עצמך?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

מיתוג ורישות

תקשורת בינאישית- פרזנטציה

אוריינות דיגיטלית

ניהול רושם- הצגה עצמית


קישורים וחומרים נלווים

הצגה עצמית מצולמת

הערות למנחה

נקודות להתייחסות עבור המשוב:

הצגה עצמית המספרת סיפור אישי

העברת מסר תעסוקתי

הדגשת חוזקות

שידור עשייה

רצינות ובקיאות בנתונים

הנעה לפעולה

שפה רשמית

שימוש במילות מפתח מהתחום המקצועי

דיבור שוטף
הנחיות למשתתף

1. הכן/י הצגה עצמית של דקה עד דקה וחצי (120-180 מילים) בעל פה או בכתב (ניתן להעזר בדגשים בדף המצורף).

2. הצג/י את עצמך אל מול בן/בת זוג תוך מדידת זמן, אל מול מצלמה.

3. קבל משוב מבן/בת הזוג.

4. צפה/י בוידאו ועשה/י ומשב את עצמך.

5. שפר/י את ההצגה בהתאם למשוב העצמי וזה של בן/בת הזוג.נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

הכרת הרכיבים של הצגה עצמית אפקטיבית
שיפור יכולת ההצגה העצמית
שימוש במשוב עצמי ומשוב חיצוני לטובת למידה

לצאת לדרך

הצגה עצמית מצולמת

bottom of page