top of page

רפלקציה

איך הרגשת בזמן בניית העץ המשפחתי?

באיזו מידה את/ה מרגיש/ה צורך להמשיך/ להתרחק מהכיוון התעסוקתי של בני/ות משפחתך?

כיצד התובנות שעלו מהתרגיל ישפיעו על החלטותך בבחירת הכיוון התעסוקתי?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

"

כישורי I PRO במיקוד

מוטיבציה

ניהול רושם- גיבוש תפיסה עצמית


קישורים וחומרים נלווים

עץ משפחתי תעסוקתי

הערות למנחה

התנסות זו דורשת רמות אמון ופתיחות גבוהות עם המשתתף, יש לבצע אותה ברגישות המתבקשת.

הנחיות למשתתף

שרטט/י עץ משפחה בן שלושה דורות

רשום/י את העיסוק / מקצוע של בני משפחתך. הוסיפו גם עיסוקים נוספים, עשיות בולטות/ משמעותיות, השכלה, תחביבים, כישורים, יכולות, תפקידים בלתי רשמיים. בנוסף, את/ה יכול/ה למקם

אנשים אחרים המשמעותיים עבורך. הינך יכול/ה למקם אותם במקום

שתחליט/י.

סמן/י ז"ל ליד בני משפחה שנפטרו, וציינ/י את שנת וגיל הפטירה.

סמן/י "מ" ליד בני משפחה אותם את/ה תופס כמצליחים מבחינה מקצועית.

סמן/י בעיגול את בני משפחתך אשר אתה מעריך את סגנון חייהם.

* ניתן להוסיף גם אמירות שכיחות מתוך רשימת "סלוגנים משפחתיים

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

בניית עץ המשפחה התעסוקתי תוך דגש על עמדות ותפיסות בנוגע לתעסוקה ולמקצועות בעולם העבודה

להכיר את עצמי

עץ משפחתי תעסוקתי

bottom of page