top of page

רפלקציה

באילו קשיים נתקלת בתהליך ההיערכות וההרשמה?

כיצד התמודדת עם הקשיים?

מה למדת על עצמך/ על מסלול הלימודים שיסייע לך בלימודים?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

ניהול זמן

ניהול משימה

למידה עצמאית

פרואקטיביות


קישורים וחומרים נלווים

הכנה להרשמה למסלול לימודים

הערות למנחה

חשוב לבצע מעקב על ביצוע המשימות בהתאם לדדליינים שהקבעו במהלך רצף הפגישות.

הנחיות למשתתף

עבור/י על רשימת ההכנות הנדרשות לקראת כניסה למסלול לימודים.

סמן/י את הסעיפים הרלוונטיים למסלול הלימודים שבחרת.

קבע/י דדליין לביצוע כל אחד מהסעיפים הרלוונטיים בהתאמה למוסדות.

עקוב/י אחר ביצוע המשימות באופן רציף.

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

הכנות נדרשות והיערכות לקראת כניסה למסלול לימודים נבחר

לצאת לדרך

הרשמה למסלול לימודים

bottom of page