top of page

רפלקציה

מה למדת על החוזקות והכוחות שלך מתוך כתיבת מסמך הקורות חיים?

מה למדת על אופן כתיבת מסמך קורות חיים לטובת ההמשך?

איזה שימוש תוכל/י לעשות בתהליך לטובת ההמשך? (ראיונות עבודה, הצגה עצמית)

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

מיתוג ורישות

אוריינות דיגיטלית

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

הערות למנחה

4 עקרונות לכתיבת קורות חיים:

נראות, שפה, חוזקות, דינמיות.

פלטפורמות למציאת תבניות קו"ח:


הנחיות למשתתף

1. אתר/י תבנית קו"ח מעוצבת ומושכת את העין הבנויה באופן קריא וזורם והשתמש/י בה לטובת כתיבת קורות החיים.

2. בנה/י את קורות החיים על פי הקטגוריות המופיעות בתבנית ובהתאם לניסיונך האישי. הקפד/י על ניסוח רהוט והולם (ניתן להיעזר בדוגמאות של קו"ח מהרשת).

3. חפש/י מודעות דרושים למשרה/תחום אליו את/ה מעוניין/ת להתקבל.

4. ערוך/י טבלה עם 2 עמודות - אחת עם דרישות המשרה והשניה יכולות (מה יש לי?), הלימה והתאמה של היכולות שלך לדרישות המשרה.

5. התאמת השפה לתחום - אתר/י במודעות הדרושים מילות מפתח החוזרות על עצמן מתוך הז'רגון המקצועי של התחום והוסף/י אותן לעמודת הדרישות. שלב/י את מילות המפתח בעמודת היכולות ליצירת ניסוחים מתאימים לקורות החיים. שלב/י את היכולות באופן תמציתי ומותאם למשרה הספציפית.

6. חוזקות וכישורים - מהן יכולותיך והאם הן באות לידי ביטוי במסמך? ערוך/י רשימה של חוזקות, כישורים, יכולות וידע

ושלב/י אותם במסמך.

7. דינמיות – במידה וקיים קובץ קו"ח בצע/י התאמות למסמך בהתאם לדגשים וההנחיות. קו"ח הם טיוטה! תמיד צריך לעבור עליהם במקביל לדרישות המשרה הספציפית ולבצע התאמות.


נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

יצירת קורות חיים בהתאמה למשרות הרלוונטיות תוך היכרות עם העקרונות המנחים לכתיבת קורות חיים

לצאת לדרך

בונים קורות חיים

bottom of page