top of page

רפלקציה

באיזו מידה השיקולים שבחרת תואמים למשרות שאת/ה מחפש/ת?

באיזו מידה השיקולים שבחרת הנחו אותך בעבר בבחירת מקצוע? כיצד תביא/י אותם לידי ביטוי בבחירת מקצוע בעתיד?

בהנתן משרת חלומותיך, על איזה שיקול היית מוותר/ת?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

פרואקטיביות

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

ניהול רושם- גיבוש תפיסה עצמית

חשיבה ביקורתית

קבלת החלטות


קישורים וחומרים נלווים

אתר כיוונים לעתיד

שיקולים בבחירת מקצוע

הערות למנחה

פרואקטיביות

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

ניהול רושם- גיבוש תפיסה עצמית

חשיבה ביקורתית

קבלת החלטות D6

הנחיות למשתתף

1. מתוך רשימת השיקולים בחר את שלושת השיקולים החשובים לך ביותר בבחירת מקצוע/ עיסוק/ תפקיד ודרג/י אותם.

2. הסבר/י בכתב את השיקולים שבחרת (למשל: אוטונומיה- מה זאת אוטונומיה עבורך? או שכר גבוה- מה זה שכר גבוה עבורך במספרים?)

3. בחן/י את האפשרויות התעסוקתיות העומדות בפניך אל מול השיקולים המרכזיים שבחרת.

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

מיפוי השיקולים האישיים המניעים בבחירת מקצוע ומינופם לפעולות במציאות התעסוקתית

להכיר את עצמי

שיקולים בבחירת מקצוע

bottom of page