top of page

רפלקציה

בהתבוננות על המעגלים -

מה את/ה מרגיש/ה?

מה למדת על עצמך?

מה הדבר המרכזי שהיית רוצה לשנות?

ממה את/ה שבע/ת רצון?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

איזון אפקטיבי בין זירות חיים שונות

פרואקטיביות

חשיבה ביקורתית

חשיבה יצירתית

קבלת החלטות

ניהול זמן ומשימה

הערות למנחה

חשוב להיות קשובים לעולמו הפנימי והשיח של המשתתף/ת ולא להיות מקובעים למעגל חיים אידאלי

רשימת תחומי חיים (ניתן להוסיף אחרים):

עבודה/ קריירה

בית ומשפחה/ זוגיות

תחביבים

חברים

צמיחה והתפתחות אישית

תרבות ופנאי

בריאות וכושר

אחר

הנחיות למשתתף

צייר/י מעגל וחלק/י אותו לפי תחומי החיים השונים וחלקם היחסי בשגרת היומיום שלך (מתוך הרשימה)

דרג/י את מידת שביעות הרצון שלך מהמקום שתופס כל אחד מהתחומים בחייך (גם את אלו שאינם במעגל)

צייר מעגל נוסף של תמונת העתיד למעגל החיים האידאלי (ניתן להוסיף תחומים שלא הופיעו במעגל הקודם)

מהם הפערים המרכזיים בין שני המעגלים שציירת?

הגדר/י 3 משימות לביצוע לטובת מעבר מהמצוי לרצוי

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

חשיבה ותכנון מחדש של שגרת החיים כך שתאזן באופן מיטבי ומותאם בין תחומי החיים השונים

להצליח להשתדרג

מעגל החיים

bottom of page