top of page

רפלקציה

מה למדת על התפיסות שלך לגבי שינוי?

מה יסייע לך להתמודד עם שינויים בעתיד?

איזו פעולה מידית תעשה/י לטובת הנעת השינוי?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח

מוטיבציה

פרואקטיביות


קישורים וחומרים נלווים

כוחות מניעים לשינוי

שאלון שינוי

הערות למנחה

טכניקת ניתוח שדה כוחות פותחה ע"י הפסיכולוג החברתי קורט לוין. לוין אימץ את חוקי הפיזיקה להסבר תהליך השינוי, לפיהם גוף יימצא במנוחה כאשר סכום הכוחות הפועלים עליו הוא אפס וינוע בכיוון שיקבע על ידי חוסר איזון בכוחות.

הנחיות למשתתף

מלא/י את שאלון העמדות כלפי שינוי.

על פי תוצאות השאלון, מהן עמדותיך כלפי שינוי?

בחר/י שינוי שאת/ה ניצב בפניו.

אלו מהמילים שבחרת בשאלון רלוונטיות עבורך אל מול השינוי שבחרת.

התייחס/י לכוחות הדוחפים והבולמים לשינוי בסיוע הדף המלווה.

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

ניתוח כוחות בולמים ודוחפים לשינוי רצוי לטובת יצירת הנעה לשינוי, תוך שימוש בשאלון עמדות כלפי שינוי

להצליח להשתדרג

כוחות מניעים לשינוי

bottom of page