top of page

רפלקציה

איך היה לך לבצע את החיפוש באתר?

באיזו מידה תרגיש/י נוח להשתמש באתר זה ודומים לו בעתיד?

איזה נתונים מעניינים גילית על העיסוקים או מסלולי הלימוד שחקרת?

אילו כישורים אשר נדרשו בהתנסות איתגרו אותך וכיצד התמודדת עם האתגר?

כישורי I PRO במיקוד

אוריינות דיגיטלית

חשיבה ביקורתית

למידה עצמאית


קישורים וחומרים נלווים

עבודאטה

הערות למנחה

ניתן למלא את שאלון הנטיות באתר ובכך להתאים את התוצאות לנטיות התעסוקתיות של המשתתף/ת

הנחיות למשתתף

כנס/י לאתר עבודאטה

לפניכם 3 אפשרויות חיפוש באתר:

חיפוש חופשי לפי עיסוק

חיפוש לפי עיסוקים - תוך בחירת העדפות בתפריט הימני

חיפוש לפי מסלולי לימוד והכשרות - תוך בחירת העדפות בתפריט הימני


חקור/י את תחומי העיסוק אשר מעניינים אותך.

חקור/י מסלולי לימוד והכשרות הרלווטניים לעיסוקים בהם בחרת.

נקודת ציון 1 להכיר את עצמי

חקר אפשרויות עבודה ולימודים בישראל, לטובת קבלת החלטות קריירה מוצלחות מבוססות מידע

לחקור אפשרויות

עבודאטה

bottom of page