top of page
Image by Windows

I Grow
למידה לאורך החיים

היכולת ללמוד נושא חדש באופן עצמאי באמצעות איתור הזדמנויות למידה, בחירת דרכי ומשאבי הלמידה, ופניה לקבלת סיוע ללמידה. כיום, הערוץ המרכזי ללמידה עצמאית מתרחש בפלטפורמות דיגיטליות, אולם זו נעשית גם דרך פניה לאנשים, קבוצות, עמיתים או ספקי ידע בתחום הנדרש. לומד עצמאי הוא לומד שמוכן ויכול ליזום ולקחת אחריות על הלמידה (תוך הסתמכות על מקורות של ידע ותמיכה זמינים), עד כדי שליטה מספקת  בתחום הנבחר.

להמשך העמקה והגדרת הכישור, כמו גם הבנת החסמים הצפויים

בעבודה עליו, חשוב לקרוא את הקובץ:

איך עושים את זה?

הגדרה של 3 רמות שליטה על ידי תיאור של ההתנהגויות המצופות

מחוון

שאלון אבחון דיגיטלי. מדרג את שליטתו של הפרט בהתאם למחוון

שאלון

למידה על הכישור. ידע נדרש לשליטה בכישור

למידה

פרקטיקות לתרגול והתנסות לטובת פיתוח הכישור

ורפלקציה על ההתנסות

תרגול ורפלקציה

bottom of page