top of page
אוריינות דיגיטלית

 אוריינות דיגיטלית - מתוך I Can

אוריינות דיגיטלית (Digital literacy) היא אוריינות המתמקדת ביכולת להבין את סביבת המחשב, האינטרנט והטכנולוגיה. אוריינות דיגיטלית מייצגת מגוון מיומנויות: יכולות טכניות, יכולות חשיבתיות  ויכולות חברתיות לביצוע מטלות ולפתרון בעיות בסביבות דיגיטליות. האוריינות הדיגיטלית כוללת את היכולת לעבוד באופן יעיל עם תוכנות מחשב שונות, הכרות עם

כלים טכנולוגיים ועוד.

להמשך העמקה והגדרת הכישור, כמו גם הבנת החסמים הצפויים

בעבודה עליו, חשוב לקרוא את הקובץ:

איך עושים את זה?

הגדרה של 3 רמות שליטה על ידי תיאור של ההתנהגויות המצופות

מחוון

שאלון אבחון דיגיטלי. מדרג את שליטתו של הפרט בהתאם למחוון

שאלון

למידה על הכישור. ידע נדרש לשליטה בכישור

למידה

פרקטיקות לתרגול והתנסות לטובת פיתוח הכישור

ורפלקציה על ההתנסות

תרגול ורפלקציה

bottom of page