top of page
שער עם לוגו.png

סקאלה
כישורים לעולם העבודה המשתנה

דף הבית

WHY

למה כישורים?

בעשורים האחרונים עובר עולם התעסוקה שינוי דרמטי.  החשיבות הרבה של כישורים רכים להצלחה בעבודה ולהעלאת הפיריון, לצד ההבנה שניתן להקנות כישורים ולשפרם גם בקרב מבוגרים בגילי העבודה, הובילה לפיתוח של תהליכים ותוכניות לרכישת כישורים במדינות רבות בעולם המערבי. (שוורץ, בן מאיר וסומך, 2020)

תהליכי הקניית כישורים הם תהליכים מורכבים למדידה, ומאופיינים בחוסר של מחקרים אמפיריים, אך מתוך סקירת הספרות שערכו שוורץ, בן מאיר וסומך, עולה כי שיפור בר מדידה בכישורים הוא אפשרי ונמצא בקשר ישיר למדדים השונים של הצלחה תעסוקתית.

בתוכנית זו, אנו מבקשים לסייע למשתתפים ולמלווים שלהם לפתח את מגוון הכישורים התעסוקתיים הרלוונטיים לעולם העבודה ואת אלה המשפיעים על הפריון בעבודה. 

 

מפרט הכישורים נשען על הכישורים הנפוצים אשר מצוינים במחקרים אודות עולם העבודה העתידי.

הכישורים מפורטים על פי מודל IPRO 2.0  שפותח בג'וינט ישראל - תבת.

WHY

HOW & WHAT

איך ובמה עוסקת התוכנית?

HOW

  • הגדרת הכישורים הנדרשים בשוק העבודה בישראל ואת הרמה הנדרשת בהם כתנאי למוביליות תעסוקתית

  • יצירת סטנדרט לאבחון, פיתוח ומדידת כישורים

WHAT

  • מתודולוגיה יישומית לפיתוח כישורים הכוללות פרקטיקות אבחון ומדידה

  • יצירת מחוון כסטנדרט ארצי מבוסס תיאורטית  ומחקרית.

:ובהתאם למחוון

  • כלי אבחון לרמת הכישור ( שאלון ) 

  • כלים לפיתוח כישורים – תרגולים ורפלקציה

  • מדידת השיפור ברמת הכישור

HOW&WHAT

סביבת הלמידה שלנו

סביבת הלמידה הוקמה כדי לתת לאנשי המקצוע העובדים בשטח גישה לפיתוחים הכי עדכניים שלנו בתוכנית ומציעה מתודה שיטתית, אשר מטרתה שיפור של מגוון כישורים נבחרים.
הכישורים כתובים באופן בו יוכלו להתאים לעבודה פרטנית וליווי קבוצתי.
תהליך התרגול והשיפור מתואר בתרשים הבא:

שלבי פיתוח הכישור.png
איך עובדי עם סביבות הלמידה

סביבות הלמידה לפי כישורים

כלי אבחון, למידה ולתרגול המיועדים עבור אנשי מקצוע מתחום התעסוקה

על מנת לצפות בתכנים אלו יש צורך להירשם

Image by Alex Motoc
Image by Windows
tech-devices-icons-connected-digital-planet-earth-scaled.jpg

I Can -
אוריינות דיגיטלית

יכולת להבין את סביבת המחשב, האינטרנט והטכנולוגיה. מייצגת מגוון מיומנויות: יכולות טכניות, יכולות חשיבתיות  ויכולות חברתיות לביצוע מטלות ולפתרון בעיות בסביבות דיגיטליות. 

היכולת ללמוד נושא חדש באופן עצמאי באמצעות איתור הזדמנויות למידה, בחירת דרכי ומשאבי הלמידה, ופניה לקבלת סיוע ללמידה.

I Grow - 
למידה לאורך החיים

I AM - 
המאפשרים

 חוללות עצמית, מוטיבציה, חוסן ופרואקטיביות קשורים ותורמים אחד לשני, מפעילים מנגנונים דומים הקשורים לאמונה, מחשבה ומניעים לשינוי התנהגות, הרגלים ולפיתוח כישורים.

I Net -
מיתוג ורישות

עולם העבודה המשתנה מתאפיין בדינמיות רבה, לכן יש חשיבות ליצירת רשום מקצועי חיובי, תוך הדגשת החוזקות, היכולות והייחודיות של הפרט כאדם וכעובד. 

I Mix -
עבודה עם אנשים

היכולת לפעול בצורה מיטבית עם אנשים להשגת מטרות משותפות. זיהוי וניהול ממשקים בינאישיים ליצירת אקלים חיובי המקדם עבודת צוות יעילה ונעימה, צמיחה אישית וצוותית ועמידה ביעדים.

I Task -
ניהול זמן ומשימה

קבלת החלטות ותיעדוף משימות, להבחין בין חשוב לדחוף, ובין עיקר לטפל, לנוע בגמישות בין המשימות השונות ולהשתמש בזמן העומד לרשותם באופן מושכל.

Hands
Image by Yi Liu
Networking
סביבות למידה לפי כישורים
Business Team

צרו איתנו קשר!

נשמח לשמוע אם יש לכן.ם רעיונות לשיתופי פעולה ו/או פיילוטים שאפשר להריץ יחד,
וכמובן גם מה דעתכן.ם על הפיתוחים שלנו

צוות סקאלה:

שירה פייגלסון מליחי - מנהלת התוכנית

ליטל אזשי - מומחית תוכן ופיתוח פרקטיקות

שני כוכבא - מומחית תוכן ופיתוח פרקטיקות

שרון פישר - מומחית מדידה

הגר רונן - מומחית דיגיטציה ותוכן

צרו קשר
bottom of page